Posts Tagged: тьовната дупка

ПЕЩЕРА ЧЕЛЕВЕЩНИЦА

май - 24 2016

Тя се намира на югозапад от село Забърдо в местността „Айдарски камък“, във високите части на камъка. Пещерната пропаст е дълбока 36 м. От дъното й започва гигантски конус, състоящ се отдолу от плътен глинест и почвен насип. Върху него са натрупани хиляди камъни, на места подпирани от огромни, надвиснали блокове. В пропастта няма никакви […]