Posts Tagged: пещера

ПЕЩЕРА ЧЕЛЕВЕЩНИЦА

май - 24 2016

Тя се намира на югозапад от село Забърдо в местността „Айдарски камък“, във високите части на камъка. Пещерната пропаст е дълбока 36 м. От дъното й започва гигантски конус, състоящ се отдолу от плътен глинест и почвен насип. Върху него са натрупани хиляди камъни, на места подпирани от огромни, надвиснали блокове. В пропастта няма никакви […]

ПЕЩЕРА СЛИВОВА ДУПКА

май - 24 2016

През 60-те години на ХХ век, Шабан Сливов и други ловци от селото, гонейки една златка в местността под Заградска чука, недалеч от Тьовната дупка, случайно откриват една дупка, а зад нея просторна пещера. Сливов надниква в пещерата, но нищо не можел да се види. На следващия ден той влиза в пещерата и гледката го […]