Posts Tagged: забърдо

ГЛУХИТЕ КАМЪНИ

май - 24 2016

Естествени скални образования. Съществува хумористично предание, затова как получават наименованието си „Глухите камъни“. Исеин Аговски – син на Кара Ибрахим, и Абдулах Аговски – внук на същия, веднъж срещат Таню Войвода и решават да се пошегуват с него, казвайки му, че ако някой говори от едната страна на камъните, то от другата нищо не се […]

ПЕЩЕРА ЧЕЛЕВЕЩНИЦА

май - 24 2016

Тя се намира на югозапад от село Забърдо в местността „Айдарски камък“, във високите части на камъка. Пещерната пропаст е дълбока 36 м. От дъното й започва гигантски конус, състоящ се отдолу от плътен глинест и почвен насип. Върху него са натрупани хиляди камъни, на места подпирани от огромни, надвиснали блокове. В пропастта няма никакви […]

ПЕЩЕРА СЛИВОВА ДУПКА

май - 24 2016

През 60-те години на ХХ век, Шабан Сливов и други ловци от селото, гонейки една златка в местността под Заградска чука, недалеч от Тьовната дупка, случайно откриват една дупка, а зад нея просторна пещера. Сливов надниква в пещерата, но нищо не можел да се види. На следващия ден той влиза в пещерата и гледката го […]

КРЕПОСТ ЗАГРАД

май - 23 2016

Археологическият обект се намира на около 3,5 км източно от село Забърдо, община Чепеларе. Надморска височина: 1426 m. Той е разположен върху високия скален връх Чуката (1427м), непрестъпен от северната си страна, в чието подножие се намират две от Човешките (Челевешките) пещери – Тъмната (Тьовната) дупка и Сливова дупка. Съществуването на тази крепост не е […]