ПЕЩЕРА СЛИВОВА ДУПКА

Slivova 2

През 60-те години на ХХ век, Шабан Сливов и други ловци от селото, гонейки една златка в местността под Заградска чука, недалеч от Тьовната дупка, случайно откриват една дупка, а зад нея просторна пещера. Сливов надниква в пещерата, но нищо не можел да се види. На следващия ден той влиза в пещерата и гледката го поразява. Там имало много кости от човешки скелети и то предимно детски. До тогава за тази пещера в Забърдо никой нищо не знаел. Новооткритата пещера се намира на 200 – 300 м на изток от пещерата Тьовната дупка, на още по – скрито и закътано място под крепостта Заград. В нея са укривани юноши и малки деца от селото, но след като измират хората в Тьовната дупка, умират и децата и юношите в Сливова дупка. За това ясно говорят техните кости.

Slivova 1