ТЬОВНАТА ДУПКА

Тьовната дупка е на надморска височина от 1250 метра, паметник на културата с национално значение. Дължината й е 205 метра с денивелация от 10 метра.

По предание жителите на село Забърдо знаят, че в тази пещера измират много от хората, нежелаещи да приемат исляма по време на масовата ислямизация в първите векове на турското иго. В пещерата се е скрило част от населението на село
Забърдо. Турците обаче ги открили и запалили на входа влажна слама. Димът изпълнил цялата пещера и скрилите се хора били задушени.

Zabardo 8

Пещерата се намира по склоновете на вр. Заградска чука, на около 2 км източно преди с. Забърдо. След като се пресече реката, се преминава през поляна и борова гора.След около 10-15 мин. се стига до основата на скален венец. Там се намира входът на пещерата.

Пещерата е проучена през 1969 г. по време на две последователни експедиции на ПК “Студенец” – Чепеларе, под ръководството на Димитър Райчев, който след това прави и нейното пълно описание. Хоризонална, суха пещера. Входът и е с размери 5 х 5 m и е ориентиран на запад. Главната галерия е покрита с големи и малки блокове. Пещерата е бедна на вторични образувания. На места има сухи и водни синтрови езера. Температурата на въздуха е 10оC.

Фауна: Установени са 6 вида безгръбначни животни и 3 вида прилепи – голям и малък подковонос и голям нощник.
Археология: Пещерата е била използвана като временно жилище. Открити са керамични фрагменти от Средновековието (XIII–XIV век). Намерени са множество човешки кости, които потвърждават трагичната история, случила се с жителите на
Забърдо.
Опазване: Близо до входа, а и по-навътре, има иманярски изкопи.

Tiovnata dupka