ПЕЩЕРА ЧЕЛЕВЕЩНИЦА

Zabardo 3

Тя се намира на югозапад от село Забърдо в местността „Айдарски камък“, във високите части на камъка. Пещерната пропаст е дълбока 36 м. От дъното й започва гигантски конус, състоящ се отдолу от плътен глинест и почвен насип. Върху него са натрупани хиляди камъни, на места подпирани от огромни, надвиснали блокове. В пропастта няма никакви форми.

В пещерата „Челевещница“ са намерени скелет на пещерна мечка, броня на римски воин, както и неговото въоръжение.

Chelevechnitsa