КРЕПОСТ ЗАГРАД

Археологическият обект се намира на около 3,5 км източно от село Забърдо, община Чепеларе. Надморска височина: 1426 m. Той е разположен върху високия скален връх Чуката (1427м), непрестъпен от северната си страна, в чието подножие се намират две от Човешките (Челевешките) пещери – Тъмната (Тьовната) дупка и Сливова дупка.

Zagrad 1
Съществуването на тази крепост не е отбелязано в древните писмени източници. Крепостта заема площ от около 8 декара. Крепостната стена е дълга около 240 м, с дебелина 1,7 – 2 м, разположена по хоризонтала, в посока от североизточните отвесни скали до югозападните склонове на върха. Крепостният зид е изграден изцяло от неправилни и различни по големина ломени каменни блокове, подреждани без спойка. В някои сектори от външното лице на стената са използвани каменни блокове с дължина до 2 м. Запазената част на крепостната стена на някои места достига до 1,70 м. Големият каменен разлив, който съществува по цялото протежение на стената сочи, че нейната първоначална височина най-вероятно е била около 3 м.

Zagrad 2
Непосредствено покрай вътрешното лице на стената се очертава добре оформена в скалите пътека с широчина около 2 м. В югозападния сектор на стената се наблюдава значително разширение на зида, което най-вероятно представлява стражева кула.
На няколко места във вътрешността на укрепената площ съществуват останки от отделни постройки. По повърхността, както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх се открива голямо количество битова тракийска керамика от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ( ХІІІ – ХІ в. пр. Хр.).

Zagrad 3

От крепостта са запазени каменни стени достигащи на места до около метър височина. Според първоначалните проучвания тя е една от най-ранните тракийски крепости, съществували в края на бронзовата епоха в Родопите. В най- високата точка е установено наличие на светилище, което е съществувало близо около 4 века, а в подножието има запазени три тракийски надгробни могили. Откритите по склоновете на крепостта фрагменти от питоси и глинени съдове от ІV в. сл. Хр. сочат, че най-вероятно крепостта е използвана от траките и в по-късните епохи от тракийското племе сапеи. При проучвания през 2007 г., около крепостта са намерени кости на на жертвено животно на около 3500 години.

Zagrad 4