ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ

Уникалният скален феномен „Чудните мостове“, известен още с името Ер Кюприя, е разположен по течението на река Айдарско дере и се намира на билото на рида Чернатица. Името си Еркюприя природното чудо носи от съчетанието на турските думи „ер“- земя и „кюприя“ – мост. Образуването му вероятно е станало при земетресение, причинило срутване на някогашна пещера. Предполага се че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от водите на реката. С течение на времето под въздействие на атмосферни процеси са се оформили в мраморните скали два редки по своята красота, естествени мраморни моста.

Chudnite mostove

Първият по-голям мост е широк 12-15 метра, дълъг 96 метра, с отвор дълбок 45 метра и почти толкова, около 43 метра, широк. На около 200 метра по-надолу по дерето, е вторият мост, дълъг към 60 метра. Феноменът е разположен на 1450 метра надморска височина в подножието на връх „Персенк“. Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни гори, предимно смърчови дървета. Мостът разположен нагоре по течението на реката е с три отвора.

Трудно е за човешкия разум да приеме, че малката рекичка, църцореща по дъното е способна да пробие някога такава могъща скала. Величествена, тя е надживяла поколения хора от хилядолетия простряла невъзмутимо снага над клисурата. И двата моста са обезопасени и пригодени за посещения на туристи. Позволено е преминаването както върху, така и под тях. По горния мост минава и стара пътека свързваща селата Забърдо и Орехово. Вторият мост започва със сравнително широк отвор, който постепенно се стеснява, като накрая се превръща в цепнатина. Близо пред него е входът на Ледената пещера, в която до късно лято се задържа лед. Зад моста водата изчезва във фуниевиден понор в недрата на земята. Наоколо е непроходима теснина, над която е огромният вход на Голямата пещера. По скалистите урви на мостовете расте здравец и безсмъртниче.

Природното чудо е сред стоте национални обекта в страната. Води се под номер 85 на Български туристически съюз. Освен „Ледената“ /Ледницата/ и голямата пещера „Голямата кауна“, наоколо има още множество пещери, сред които са „Тьовната дупка“, „Челевешница“, „Ваклите дупки“, „Сливова дупка“, „Малката кауна“.

26 от пещерите в Родопите са с доказано човешко присъствие. В тях са намерени находки от времето на палеолита и енеолита, сред които и в една от пещерите край Забърдо, където е открито странно оръжие, безспорно свързвано от изследователите с траките. Вероятната му датировка е от 3-1-ви век преди Христа. Наричано е ромфея, хладно оръжие за близък бой, употребявано от тракийските племена още около 400 г. пр. Хр.