ЦИРИКОВА ЧЕРКВА

Tsirikova cherkva 2

Вълната на помохамеданчването не отминала и жителите на с. Забърдо, което тогава се намирало от другата страна на хребета, недалеч от Ер-кюприя. Пристигнал веднъж с еничарите си един турски военачалник Дели Софта и заобиколил селото. По това време хората се намирали в църквата. Изловил ги той, наредил ги на площада, изтърсил пред тях два товара фесове и казал:

— Избирайте! Или фесовете, или главите.

Изплашили се хората. Някои не могли да издържат и грабнали фесовете. Други обаче отказали да се помохамеданчат. Тогава Дели Софта ги затворил в църквата и заповядал на ордата си да ги изколи. Измъкнали еничарите ятаганите и започнали да колят. Църквата се огласила с викове и писък. От този именно писък (цирикане) тя била наречена «Цирикова черква».

Помохамеданчените жители на селото не могли да останат повече тук, където били избити техните братя и роднини. Те се преселили и основали ново село. Старото останало да се нарича Старо село.

Zagrad1