АНТИЧЕН ПЪТ

В района на с. Забърдо е съществувало древно поселище още през 4-5 век след хр. и дори преди това. Доказателство са останките от тракийско селище и разрушената крепост Заград. Близо до Забърдо се намира и много добре съхранен римски път. Използван близо хилядолетие от траки и елини, пътят е настлан от римляните със солидна каменна настилка, която и днес се използва за пешеходен туризъм.Части от античния път, свързващ пряко главния град на провинция Тракия Филипопол към Егейското крайбрежие, известен като Виа Егнатия, е запазен по билото на планинския хребет Чернатица над село Забърдо.

Antichen pat
Някои изследователи предполагат, че този път е използван още от времето на Александър Македонски през ІV в пр.Хр. при похода му срещу тракийското племе трибали. Счита се, че той следва един от древните търговски пътища, прекосявали планината през І хил. пр. Хр. През І –ІІв римляните полагат тук типичната за имперските пътища солидна каменна настилка. Тя е съхранена в съвременността на участъци, по протежение на близо 10км. Най-дългият, много добре запазен участък е 3-километров, по билото на планината, след туристическата хижа“Персенк“, под връх Малък Персенк, на около 1800м надморско равнище, и достига до местността Мезаргидик. След местността Мезаргидик пътят продължава все в южна посока, заобикаля западно от подножието на вр. Персенк и преминавайки през местността „Глухите камъни“ достига до Мечи чал.

Zabardo
Социализиран е като археологически обект през 2007 г. по проект на Община Чепеларе по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция. Има поставени указателни табели, отговарящи на стандарта за европейско културно наследство от разклона на съвременното шосе Пловдив – Смолян при с. Хвойна, при с. Забърдо и от с. Орехово. Присъства в карти на планината и в издадените от община Чепеларе карти и рекламни материали.
Трасето е много добре маркирано.

Zabardo 2

Обектът е археологическа недвижима културна ценност.Използван близо хилядолетие от траки и елини, пътят е настлан от римляните със солидна каменна настилка, която и днес се използва за пешеходен туризъм.

Zabardo1